Denisa and Iovitzu Album - 2017 - Iovitzu's 85th Anniversary


01 Cu prof_Uliu_de_la_Craiova.jpg
01 Cu prof_Uliu_de_la_Craiova.jpg
02 DSC_9534bis.jpg
02 DSC_9534bis.jpg
03 DSC_9543 (2)bis.jpg
03 DSC_9543 (2)bis.jpg
04 DSC_9550 (2)bis.jpg
04 DSC_9550 (2)bis.jpg
05 DSC_9551 (2)bis.jpg
05 DSC_9551 (2)bis.jpg
07 DSC_9556bis.jpg
07 DSC_9556bis.jpg
10 Cu presedintele Academiei_acad V I Vlad_4bis.jpg
10 Cu presedintele Academiei_acad V I Vlad_4bis.jpg
11 Cu presedintele Academiei acad V I Vlad_5bis.jpg
11 Cu presedintele Academiei acad V I Vlad_5bis.jpg
13 DSC_9570bis.jpg
13 DSC_9570bis.jpg
14 DSC_9587bis.jpg
14 DSC_9587bis.jpg
15 DSC_9590bis.jpg
15 DSC_9590bis.jpg
16 DSC_9591bis.jpg
16 DSC_9591bis.jpg
17 DSC_9593bis.jpg
17 DSC_9593bis.jpg
18 DSC_9594bis.jpg
18 DSC_9594bis.jpg
19 DSC_9600bis.jpg
19 DSC_9600bis.jpg
20 In Aula Academiei la sarbatorirea de 85 de anibis.jpg
20 In Aula Academiei la sarbatorirea de 85 de anibis.jpg
24 Cuvantarea acad  N V Zamfir.jpg
24 Cuvantarea acad N V Zamfir.jpg
26 DSC_9631bis.jpg
26 DSC_9631bis.jpg
28 DSC_9645bis.jpg
28 DSC_9645bis.jpg
29 Acad I I Popescu 85 de ani.jpg
29 Acad I I Popescu 85 de ani.jpg
31 In Aula alaturi de pres Academiei.jpg
31 In Aula alaturi de pres Academiei.jpg
32 In Aula alaturi de pres Academiei.jpg
32 In Aula alaturi de pres Academiei.jpg
33 DSC_9657bis.jpg
33 DSC_9657bis.jpg
36 DSC_9678bis.jpg
36 DSC_9678bis.jpg
37 DSC_9694bis.jpg
37 DSC_9694bis.jpg
39 DSC_9709bis.jpg
39 DSC_9709bis.jpg
41 DSC_9724bis.jpg
41 DSC_9724bis.jpg
43 DSC_9734bis.jpg
43 DSC_9734bis.jpg
44 DSC_9743bis.jpg
44 DSC_9743bis.jpg
45 DSC_9754bis.jpg
45 DSC_9754bis.jpg
46 DSC_9761bis.jpg
46 DSC_9761bis.jpg
47 DSC_9765bis.jpg
47 DSC_9765bis.jpg
48 La sarbatorirea de 85 de anibis.jpg
48 La sarbatorirea de 85 de anibis.jpg
51 DSC_9769bis.jpg
51 DSC_9769bis.jpg
54 DSC_9780bis.jpg
54 DSC_9780bis.jpg
55 DSC_9782bis.jpg
55 DSC_9782bis.jpg
56 DSC_9791bis.jpg
56 DSC_9791bis.jpg
57 DSC_9804bis.jpg
57 DSC_9804bis.jpg
59 In Aula alaturi de presedinte Academiei.jpg
59 In Aula alaturi de presedinte Academiei.jpg
60 La sarbatorirea de 85 de ani.jpg
60 La sarbatorirea de 85 de ani.jpg
61 Vorbind in Aula Academiei la sarbatorirea de 85 de ani.jpg
61 Vorbind in Aula Academiei la sarbatorirea de 85 de ani.jpg
63 Vorbind in Aula Academiei la sarbatorirea de 85 de ani.jpg
63 Vorbind in Aula Academiei la sarbatorirea de 85 de ani.jpg
64 In Aula dupa incheierea sesiunii.jpg
64 In Aula dupa incheierea sesiunii.jpg
65 Fotografie de grup in Aula.jpg
65 Fotografie de grup in Aula.jpg
66 Cu Ani Surmeian la Clubbis.jpg
66 Cu Ani Surmeian la Clubbis.jpg
67 Cu profesorul Iova in Club, Anca Enache in fundalbis.jpg
67 Cu profesorul Iova in Club, Anca Enache in fundalbis.jpg
68 Cu mai multi invitati_familia Iovabis.jpg
68 Cu mai multi invitati_familia Iovabis.jpg
69 La Club cu familia Iovabis.jpg
69 La Club cu familia Iovabis.jpg
70 Cu Floriana Iova si profesorul Al. Jipabis.jpg
70 Cu Floriana Iova si profesorul Al. Jipabis.jpg
71 Cu Floriana Iovabis.jpg
71 Cu Floriana Iovabis.jpg
72 La Club primind invitatiibis.jpg
72 La Club primind invitatiibis.jpg
73 La Club cu invitati_1bis.jpg
73 La Club cu invitati_1bis.jpg
74 La Club cu invitati_2bis.jpg
74 La Club cu invitati_2bis.jpg
75 La Club cu invitati_3bis.jpg
75 La Club cu invitati_3bis.jpg
76 La Club cu Anca si Octavian Simabis.jpg
76 La Club cu Anca si Octavian Simabis.jpg
77 Cu familia Spineanubis.jpg
77 Cu familia Spineanubis.jpg
78 La club cu prof. Stefan Antohebis.jpg
78 La club cu prof. Stefan Antohebis.jpg
79 Cu prof. Virgil Baranbis.jpg
79 Cu prof. Virgil Baranbis.jpg
80 Cu D.Mihalache bis.jpg
80 Cu D.Mihalache bis.jpg
81 Cu D.Mihalache si G.Dinescubis.jpg
81 Cu D.Mihalache si G.Dinescubis.jpg
82 Cu D.Mihalache si G.Dinescu_1bis.jpg
82 Cu D.Mihalache si G.Dinescu_1bis.jpg
83 Cu presedintele Academiei, acad. V.I.Vladbis.jpg
83 Cu presedintele Academiei, acad. V.I.Vladbis.jpg
84 Fografie de grup in Clubul Academicienilor_2bis.jpg
84 Fografie de grup in Clubul Academicienilor_2bis.jpg
85 La Club cu acad. V.I.Vlad, acasd. N.V.Zamfir, acad. Anca Sima si Mirela Dinescubis.jpg
85 La Club cu acad. V.I.Vlad, acasd. N.V.Zamfir, acad. Anca Sima si Mirela Dinescubis.jpg
86 Familia Sima si Mirela Dinescubis.jpg
86 Familia Sima si Mirela Dinescubis.jpg
87 Cu presedintele Sectiei acad. N.V.Zamfirbis.jpg
87 Cu presedintele Sectiei acad. N.V.Zamfirbis.jpg
88 Cu Florin Spineanubis.jpg
88 Cu Florin Spineanubis.jpg
89 Cu familia Iovabis.jpg
89 Cu familia Iovabis.jpg
90 Cu redactoarea de la revista de fizicabis.jpg
90 Cu redactoarea de la revista de fizicabis.jpg
91 Cu invitati la Clubbis.jpg
91 Cu invitati la Clubbis.jpg
92 Cu invitati la Club-1bis.jpg
92 Cu invitati la Club-1bis.jpg

Created by IrfanView